Gegoten Lood/Cast Lead is een kunstenaarsinitiatief dat kijkt naar de actualiteit en zoekt naar de rol van betekenis die de combinatie beeldende kunst en theater moet opeisen in de samenleving. Beeld en beeldvorming in relatie tot het gebruik van geweld is het leidmotief. Kunstenaars, wetenschappers, theoretici en activisten proberen een beeld te scheppen van krachtenvelden die ons beheersen. Er wordt gewerkt met het statement: "Het kunstwerk = Openbare Ruimte". In iedere samenleving spelen zich dingen af, zijn er ontwikkelingen en veranderingen gaande die bij aanvang moeilijk te benoemen zijn. Gegoten Lood is een zoektocht naar nieuwe vormen van engagement. Mogelijkheden worden afgetast, informatie in twijfel getrokken en verbanden gelegd. Cast Lead heeft zich gemengd in de problematiek van Wikileaks, Arabische Lente en Occupy.

Het kunstenaarsinitiatief organiseert projecten op het snijvlak van kunst, theater en politiek. Het eerste project Cast Lead 1# was in 2010. Beeldend kunstenaar Ingrid Rollema ontwierp een monumentale theatersetting waarin vernietigingsbeelden uit Bagdad en de Gaza centraal staan. Kunstenaars, wetenschappers, politici, journalisten en activisten van over de hele wereld reageerden on stage op deze confronterende mediabeelden.

In november 2011 in De Markten in Brussel vond het project Cast Lead #2 plaats. Naast een tentoonstelling met werken van kunstenaars uit Europa en het Midden-Oosten omvatte het project een internationaal lezingen- en debatprogramma waarin onder meer werd gereflecteerd op de revoluties die toen in de Arabische landen woedden.

Cast Lead #3

De publicatie Gegoten Lood/Cast Lead die voortkwam uit het project Gegoten Lood #2 is een terugblik, maar richt zich vooral op de toekomst van deze revoluties en bevraagt hoe de kunst zich hier kritisch toe kan verhouden. Aan de fraai vormgegeven boekuitgave, die in het Nederlands, Engels en Arabisch is verschenen, hebben denkers, kunstenaars en theatermakers uit Iran, Syrië, Egypte, Palestina, Marokko, België, Nederland en de Verenigde Staten bijdragen geleverd.

De presentatie van het boek heeft de vorm gekregen van een indrukwekkende kunstinstallatie die Ingrid Rollema in samenwerking met ontwerper Guus Boudestein heeft gerealiseerd. Het kunstwerk bestaat uit 1430 unieke boeken die in slagorde op de grond zijn gelegd. Ieder exemplaar draagt de naam van één van de 1430 slachtoffers (1417 Palestijnen en 13 Israëliërs) van Operation Cast Lead die in 2008/2009 in Gaza werd uitgevoerd. De uitgave is een co-productie van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel en Stichting Gegoten Lood in Den Haag. Van 30 oktober t/m 2 november 2012 was het tijdelijke herdenkingsmonument te zien in BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Bij de finissage op 2 november - op Allerzielen - gaf de bekende Palestijnse toneelschrijver en acteur Taher Najib een solo-performance.
Nadat de Installatie op diverse plekken wordt opgebouwd en getoond zullen de verkochte boeken zich als stille getuigen verspreiden over de wereld.


Om dit project i.s.m. Vlaams Nederlands Huis deBuren te realiseren zoekt Cast Lead voor haar deel weer haar toevlucht tot crowdfunden. De meter op onze homepage zal elke keer hoger gaan staan als er een bladzij gefinancierd is. Je kunt het boek bestellen voor €65 of een willekeurig bedrag storten zodat wij dit project kunnen financieren. Klik hier om het project te steunen.