Merlin Spie

Merlin Spie (1969) realiseert polyester sculpturen, tekeningen, installaties en voert performances uit waarbij ze extreme fysische uitdagingen aangaat. Merlin Spie begeeft zich op de rand van het ondraaglijke, om opnieuw draaglijk te kunnen maken. Zij verbeeldt in haast al haar werken de eenzaamheid en de noodzaak aan menselijk contact. Het aspect van verstikken en opnieuw kunnen ademen is een terugkerend gegeven in haar performance-installaties. De kunstenares zei ooit: ‘de dingen die ons leefbaar houden en moeten worden gekoesterd, worden vernietigd’. Door het verstikkende in zijn totaliteit in te ademen, kan er opnieuw energie vrijkomen.
www.margaritaproduction.be/nl/artiesten/merlin-spie

Le Silence des Danses
© Merlin Spie. Fotograaf: Lieven Herreman