Rabih Mroué

Rabih Mroué (1967) behoort tot de artistieke generatie die opgroeïde na het (formele) eind van de Libanese oorlog in 1990. Zijn oeuvre is sterk beïnvloed door de conflicten in zijn land en het Midden-Oosten met problematische thema’s als de constructie van identiteit, geschiedsschrijving, herinnering en uitsluiting. Binnen deze context kan het werk van Mroué gezien worden als een permanente bevraging over de artistieke verantwoordelijkheid en positionering, zowel binnen een artistiek als politiek kader.

I, the Undersigned uit 2007 betreft een muurtekst en een videofilm op twee monitoren. Het onderste beeld toont Mroué’s onbewogen gezicht, het geluid komt van een monotone stem die een reeks van verontschuldigingen reciteert in de Arabische taal. De vertaling ervan leest men in de bovenste monitor. Mroué verontschuldigt zich persoonlijk in welke mate zijn gedrag heeft bijgedragen tot de voortduring van de Libanese Burgeroorlog. video 4:10)